Team Camaro Tech - View Profile: camaroguy

camaroguy camaroguy is offline

Senior Tech

  Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  May 21st, 16 10:08 AM - permalink
  aventador
  ểu biết chuẩn xác về nó. Ta có thể nói cho ông biết, có lẽ bản thân ma thú cao cấp không hề có ma lực quá mạnh mẽ, nhưng phần lớn ma thú cao cấp đều sở hữu kỹ năng kêu gọi, nếu điều kiện cho phép, nó có thể gọi về một nhánh đại quân ma thú nghe nó sai khiến... Ngoài ra, điểm khó chịu nhất của ma thú cao cấp chính là... nó đă hoàn thành tiến hóa, nên sở hữu trí tuệ nhất định! Không c̣n là dă thú không có chút ư thức nào! Đây là chúng ta đi thực tập, không phải là đi đánh trận. Ta không hèn nhát, nhưng hi sinh không cần thiết, theo ta là điều ngu xuẩn."
  Thế nhưng, trong ḷng Đỗ Duy c̣n thêm một
  review theme trung tâm kế toán thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán

  About Me

 • About camaroguy
  Location
  Meridian, Idaho
  Interests
  67-70 Camaro\'s
 • Signature
  68 SS 396

  Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Join Date: Dec 5th, 99
 • Referrals: 0

  Contact Info

Instant Messaging
Send an Instant Message to camaroguy Using...
This Page
https://www.camaros.net/forums/members/1549-camaroguy.html

  Mentions

No results to display...

  Quotes

No results to display...
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome